Succes Noordvleugel in gevaar door zorgwekkende arbeidsmarkt

Balans beroepsbevolking en werkgelegenheid 2015-2040 in Noordvleugel Randstad

Het toenemend verschil, zowel kwantitatief als kwalitatief, van de in de Noordvleugel van de Randstad woonachtige beroepsbevolking en de beschikbare banen leidt in de toekomst tot een verdere toename van het woon-werkverkeer, zowel inkomend als uitgaand.

Wil je het gehele artikel ‘Succes Noordvleugel in gevaar door zorgwekkende arbeidsmarkt’ lezen, klik dan door…

Lees verder

Advertenties

Regio’s Amsterdam, Utrecht en Brainport Eindhoven structurele groeimotoren in de nationale economie

Prognose regionale economische groei 2018

Welke regio’s zijn dit jaar koplopers als het gaat om de groei van het bruto regionaal product en de werkgelegenheid en wie blijven daarbij achter? Gerlof Rienstra, directeur Rienstra Beleidsonderzoek en Beleidsadvies, zocht het wederom uit voor BT.

Een belangrijk deel van de regionale economische groei wordt bepaald door de aanwezigheid van sectoren en innovatieve clusters met groeipotentie en door een aantrekkelijk vestigings- en ondernemingsklimaat. De regio’s hebben zelf grote invloed op het ondernemingsklimaat en kunnen daarmee het verschil maken ten opzichte van andere gebieden.

Wil je het gehele artikel ‘Focus op variatie veiliger dan clusterambitie’ lezen, klik dan door…

Lees verder

Er valt ook sociaal-economisch iets te kiezen bij regionale energietransitie

Afbeelding scenario's regionale energiestrategie Drechtsteden

Ruimtelijke scenario’s energiestrategie Drechtsteden (bron: BVR/E-team)

In mijn derde artikel dat medio oktober is gepubliceerd in het Vakblad BT 03-2017 geef ik met de Regio Drechtsteden als voorbeeld aan dat energietransitie niet alleen geld kost maar ook positieve sociaal-economische effecten kan hebben voor de regionale economie en de sociaal-economische structuur, in termen van productie, toegevoegde waarde en werkgelegenheid. Deze positieve effecten zijn het gevolg van investeringen in energietransitie en vervolgens de exploitatie daarvan. Vooral het onderscheid tussen energiebesparing en herbruikbare energiebronnen is daarbij van belang. Maar ook in de laatst genoemde categorie bestaan onderling grote verschillen in economische en werkgelegenheidseffecten. Er is dus daadwerkelijk iets te kiezen!

Met de bij Rienstra Beleidsonderzoek en Beleidsadvies beschikbare rekenmodellen is het niet alleen mogelijk om regionale investerings- en exploitatie-effecten te berekenen, zoals voor de Regio Drechtsteden, maar ook bij nieuwbouw van woningen de effecten van energietransitie op woning- en grondprijzen in beeld te brengen. Dit is voor grondeigenaren, bouwbedrijven, projectontwikkelaars en beleggers belangrijke financieel-economische informatie.

Als je geïnteresseerd bent in dit artikel, lees dan verder of neem contact met mij op.

Lees verder

Economisch Beeld Utrecht+ gepubliceerd

 

Bron: provincie Utrecht, Gezonde economie is krachtige motor van elke regio (persbericht 19 september 2017)

Vanaf medio maart hebben Rienstra Beleidsonderzoek en Beleidsadvies en NEO Observatory in intensieve samenwerking met de provincie Utrecht en met medewerking van de hoogleraren Tordoir en Stam een Economisch Beeld Utrecht+ opgesteld. Hierin worden de huidige situatie, de recente ontwikkeling en de mogelijke toekomst van het gebied bestaande uit de deelregio’s Stadsgewest Utrecht, Stadsgewest Amersfoort, Utrecht-West, Zuidoost-Utrecht, Gooi en Vechtstreek en Regio FoodValley beleidsarm in kaart gebracht. Lees verder

Waarom niet alle gemeenten in Noord-Brabant succesvol zijn

Kansen in gemeentelijke clusters Noord-Brabant

Kansen in gemeentelijke clusters Noord-Brabant

In het tweede artikel dat in juni is gepubliceerd in het Vakblad BT 02-2017 kijk ik terug op de prestaties van de Nederlandse regio’s in 2016. Daarnaast ga ik dieper in op de lagen en elementen van het regionale concurrentiekrachtmodel, toegepast op de regio’s en gemeenten in de provincie Noord-Brabant. Hiermee probeer ik een verklaring te vinden voor de verschillen tussen de economische prestaties in deze provincie.

Als je geïnteresseerd bent in dit artikel, lees dan verder

Lees verder

Economische vooruitzichten 2017 voor alle Nederlandse regio’s positief

Prognose regionale economische groei 2017

Dit voorjaar heb ik een prognose gemaakt van de economische vooruitzichten qua economische groei en werkgelegenheid voor de Nederlandse regio’s die op 31 maart is gepubliceerd in het Vakblad BT 01-2017. In dit artikel combineer ik deze korte termijnprognose met een beschouwing over regionale concurrentiekracht die duurzame economische groei op regionaal en stedelijk niveau mogelijk maakt.

Bent u geïnteresseerd in dit artikel, lees dan verder

Lees verder