Gezochte werknemer is niet altijd in de buurt te vinden

Werkzame beroepsbevolking banen laag en hoog opleidingsniveau Den Haag

Zo langzamerhand weet iedereen in Nederland wel dat de rek uit de arbeidsmarkt is. De arbeidsparticipatie stijgt dit jaar naar 68,2% en het aantal banen, fulltime én parttime, neemt in 2018 naar verwachting met 200.000 toe. Daarmee is het pre-crisisniveau wel zo’n beetje geëvenaard. Er staat tegenover dat de arbeidsparticipatie van mannen tussen de 25 en 45 jaar structureel daalt en op een veel lager niveau ligt dan een aantal jaren geleden. Hoe dat komt is niet echt duidelijk (FD, 19 november 2019). Maar er is niet alleen een volumeprobleem bij vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Geografisch is er ook sprake van een mismatch bij specifieke beroepen.

Dit artikel is op 8 februari 2019 ook gepubliceerd in BT magazine 2018-04, blz. 38-41.

Lees verder

Advertenties

Top 3 regionale economische groei 2019, maar wel lagere cijfers dan in 2017 en 2018

prognose regionale economische groei 2019Welke regio’s vormen dit jaar naar verwachting de top 3 als het gaat om economische groei en groei van de werkgelegenheid en welke blijven daarbij achter? Alle onderscheiden regio’s laten dit jaar economische groei zien, maar de groei vlakt in 2018 en dit nieuwe jaar naar verwachting duidelijk af. Dit wordt ook zichtbaar in de onderlinge verschillen; die nemen weer toe. Voor de vijfde achtereenvolgende maal publiceer ik deze prognoses in een bericht op mijn weblog.

Lees verder

Waar presteerde de regionale economie het beste en hoe komt dat?

Levering van goederen en diensten Utrecht en Den Haag naar oorsprong

Clustervorming hoeft niet altijd ruimtelijk plaats te vinden

In januari gaven we een regionale prognose voor de economische ontwikkeling in 2018. In dit artikel (ook gepubliceerd in BTmagazine 2018-03, pp. 42-45) kijken we terug op de prestaties van de regionale economie in 2017 en gaan we dieper in op de achterliggende oorzaken. Het gaat daarbij niet alleen om de regionale sectorstructuur, veel groeiende of krimpende sectoren. Ook de bedrijven- en locatiedynamiek en het al dan niet aanwezig zijn van ruimtelijk-economische clusters fungeren als succesfactor. Hiermee proberen we een verklaring te vinden voor de verschillen in economische prestaties tussen de Nederlandse regio’s.

Geïnteresseerd in het gehele artikel, klik dan door

Lees verder

Succes Noordvleugel in gevaar door zorgwekkende arbeidsmarkt

Balans beroepsbevolking en werkgelegenheid 2015-2040 in Noordvleugel Randstad

Het toenemend verschil, zowel kwantitatief als kwalitatief, van de in de Noordvleugel van de Randstad woonachtige beroepsbevolking en de beschikbare banen leidt in de toekomst tot een verdere toename van het woon-werkverkeer, zowel inkomend als uitgaand.

Wil je het gehele artikel ‘Succes Noordvleugel in gevaar door zorgwekkende arbeidsmarkt’ lezen, klik dan door…

Lees verder

Regio’s Amsterdam, Utrecht en Brainport Eindhoven structurele groeimotoren in de nationale economie

Prognose regionale economische groei 2018

Welke regio’s zijn dit jaar koplopers als het gaat om de groei van het bruto regionaal product en de werkgelegenheid en wie blijven daarbij achter? Gerlof Rienstra, directeur Rienstra Beleidsonderzoek en Beleidsadvies, zocht het wederom uit voor BT.

Een belangrijk deel van de regionale economische groei wordt bepaald door de aanwezigheid van sectoren en innovatieve clusters met groeipotentie en door een aantrekkelijk vestigings- en ondernemingsklimaat. De regio’s hebben zelf grote invloed op het ondernemingsklimaat en kunnen daarmee het verschil maken ten opzichte van andere gebieden.

Wil je het gehele artikel ‘Focus op variatie veiliger dan clusterambitie’ lezen, klik dan door…

Lees verder

Er valt ook sociaal-economisch iets te kiezen bij regionale energietransitie

Afbeelding scenario's regionale energiestrategie Drechtsteden

Ruimtelijke scenario’s energiestrategie Drechtsteden (bron: BVR/E-team)

In mijn derde artikel dat medio oktober is gepubliceerd in het Vakblad BT 03-2017 geef ik met de Regio Drechtsteden als voorbeeld aan dat energietransitie niet alleen geld kost maar ook positieve sociaal-economische effecten kan hebben voor de regionale economie en de sociaal-economische structuur, in termen van productie, toegevoegde waarde en werkgelegenheid. Deze positieve effecten zijn het gevolg van investeringen in energietransitie en vervolgens de exploitatie daarvan. Vooral het onderscheid tussen energiebesparing en herbruikbare energiebronnen is daarbij van belang. Maar ook in de laatst genoemde categorie bestaan onderling grote verschillen in economische en werkgelegenheidseffecten. Er is dus daadwerkelijk iets te kiezen!

Met de bij Rienstra Beleidsonderzoek en Beleidsadvies beschikbare rekenmodellen is het niet alleen mogelijk om regionale investerings- en exploitatie-effecten te berekenen, zoals voor de Regio Drechtsteden, maar ook bij nieuwbouw van woningen de effecten van energietransitie op woning- en grondprijzen in beeld te brengen. Dit is voor grondeigenaren, bouwbedrijven, projectontwikkelaars en beleggers belangrijke financieel-economische informatie.

Als je geïnteresseerd bent in dit artikel, lees dan verder of neem contact met mij op.

Lees verder

Economisch Beeld Utrecht+ gepubliceerd

 

Bron: provincie Utrecht, Gezonde economie is krachtige motor van elke regio (persbericht 19 september 2017)

Vanaf medio maart hebben Rienstra Beleidsonderzoek en Beleidsadvies en NEO Observatory in intensieve samenwerking met de provincie Utrecht en met medewerking van de hoogleraren Tordoir en Stam een Economisch Beeld Utrecht+ opgesteld. Hierin worden de huidige situatie, de recente ontwikkeling en de mogelijke toekomst van het gebied bestaande uit de deelregio’s Stadsgewest Utrecht, Stadsgewest Amersfoort, Utrecht-West, Zuidoost-Utrecht, Gooi en Vechtstreek en Regio FoodValley beleidsarm in kaart gebracht. Lees verder