Welkom op de startpagina van Gerlof Rienstra

Beste opdrachtgevers, samenwerkingspartners, (oud-)collega’s, familieleden, vrienden en kennissen,

Graag houd ik jullie via deze site op de hoogte van mijn ervaringen als consultant. Sinds 1 januari 2014 doe ik zelfstandig beleidsonderzoek en adviseer ik aan overheden over het te voeren beleid. LinkedIn is vooral bedoeld om op de hoogte te blijven van carrière wisselingen, verjaardagen en bijzondere gebeurtenissen of evenementen in je netwerk. Ik wil deze blog, gerlofrienstra.wordpress.com, vooral gebruiken om mijn ervaringen in onderzoek en advies met jullie te delen.

Ik zie mezelf het beste functioneren op het grensvlak van beleidsonderzoek en beleidsadvies, op zowel strategisch als tactisch niveau. Er is altijd sprake van research based consultancy, waarbij soms de nadruk ligt op het onderzoeksdeel (verkennend, analyserend, prognotiserend, visie- en beleidsvormend, evaluerend), soms op de uitvoering (haalbaarheid, procesbegeleiding en planvorming, formuleren actieprogramma’s en projecten).

Mijn ervaringen hebben betrekking op de volgende activiteiten en onderzoeks-/adviesproducten:

1. Ruimtelijk-economische structuuranalyses en prognoses economische ontwikkeling en werkgelegenheid met een zelf ontwikkeld regiospecifiek prognosemodel, REPROG, toe te passen op steden/gemeenten, regio’s en provincies.
2. Relatie regionale economie en topsectoren(beleid), versterking vestigingsklimaat en (internationale)concurrentiekracht, bijvoorbeeld in MIRT-projecten.
3. Economische effectenrapportage over investeringsplannen, projecten of beleidsprogramma’s, bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit en infrastructuur, energietransitie (investeringen en exploitatie), toerisme en recreatie.
4. Economische visies voor gemeentelijke en regionale overheden (provincies, metropoolregio’s en WGR-gebieden).
5. Regionale en gemeentelijke bedrijventerreinenvisies.
6. Functionele en ruimtelijk-economische netwerk- en clusteranalyse voor het in beeld brengen van economische relaties binnen en tussen regio’s.
7. Ruimtelijke analyse in GIS (Geografisch Informatie Systeem): van adressen NL tot Europese regio’s en ‘Spatial Econometrics’.
8. Bestuurlijk-juridische trajectverkenning en risico-analyse bij grote infrastructuurprojecten.

Alles vanuit een economisch-geografische, planologische, bestuurskundige en/of juridische achtergrond, afhankelijk van de gevraagde inbreng.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s